top of page

about

Bonsaiasa

บอนไซอาซะ เกิดจากการที่ตัวผมได้เห็นบอนไซที่สวนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นแล้วรู้สึกสะดุดตาในความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหรือการจัดวาง บางต้นมีลักษณะรูปทรงเหมือนต้นไม้ขนาดใหญ่ แต่สามารถนำมาเลี้ยงไว้ในกระถางได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจ ทำให้ผมอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องบอนไซมากขึ้น

เริ่มจากการเลี้ยงต้นเล็กๆ เลือกสายพันธุ์ที่เลี้ยงไม่ยากและค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนทำให้อยากรู้และศึกษาให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ ผมจึงได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ได้การยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้นำทางด้านบอนไซประเทศหนึ่ง ผมได้ไปศึกษากับอาจารย์ Mr.Nobuchi Uruchibata ที่สวน Taisho-en ซึ่งอาจารย์ของผมได้สอนให้ผมรู้ถึงเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญของการเลี้ยงดูบอนไซ เช่น การเลือกพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ, การตัดแต่งเพื่อสร้างสมดุลย์ให้กับต้นไม้, การดูแลรักษาต้นไม้, และเทคนิคต่างๆ ในการสร้างบอนไซให้มีรูปทรงและความสวยงามในรูปแบบญี่ปุ่น

bottom of page